Aanleg openbare ruimte Holland Park formeel afgerond

DIEMEN – Woonwijk Holland Park gaat een nieuwe fase in; de openbare ruimte van dit gebied is door Bergwijkstadspark BV overgedragen aan de gemeente Diemen. Hiermee is de openbare ruimte in dit gebied nagenoeg voltooid.

Bij deze mijlpaal waren Lex Scholten, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, André Snippe, Simon de Graaf en Robèrt Verheijden namens de directie van Bergwijkstadspark BV aanwezig. In deze woonwijk zijn nu niet alleen de straten, pleinen en grachten opgeleverd, maar ook het centraal gelegen park. De overdracht betekent dat de gemeente voortaan het beheer en onderhoud verzorgt. Bij deze overdracht gaan het onderhoud en beheer van bijvoorbeeld het straatwerk, de openbare verlichting, de rioleringen, groen en kunstwerken over naar de gemeente.

Park Holland Park

Onderdeel van de openbare ruimte is het opleveren van een groen park gelegen aan de Jan Wolkerslaan in Holland Park. Vorig jaar is begonnen met de aanleg van het park in Holland Park. Het park heeft naast veel groen, onder andere een ligweide en een voetbalveld, ook speelplekken voor kinderen en jongeren van verschillende leeftijden, die op basis van een participatietraject zijn gekozen door bewoners en kinderen uit de buurt. Er staan op diverse plekken in het park mooie speeltoestellen. Buurtbewoners en andere inwoners van Diemen kunnen in het park heerlijk wandelen, sporten, plaatsnemen op een van de bankjes en bijvoorbeeld picknicken. Het park heeft nu nog geen naam. De gemeente schrijft binnenkort een prijsvraag uit, waarbij buurtbewoners wordt gevraagd een naam voor dit park te bedenken.

Met de overdracht van de openbare ruimte stoppen ook de werkzaamheden van Bergwijkstadspark BV in dit gebied. Dit vormt het einde van een lange, productieve ontwikkel- en bouwperiode in dit voormalige kantoorgebied. Na een lange aanloop werden begin 2016 werden de eerste 130 appartementen van blok 1 verkocht. De eerste woningen in dit deel van Holland Park zijn opgeleverd in 2017. Inmiddels zijn al meer dan 1.700 woningen opgeleverd en is de wijk volop bewoond. Ook wordt gewerkt aan de volgende woonbuurten binnen Holland Park, te weten Holland Park West en Holland Park Zuid. De komende periode gaat de gemeente nog inzetten op het vergroenen van de wijk. Zo wordt dit jaar gestart met het aanleggen van geveltuinen waarbij bewoners zelf de planten in de geveltuin plaatsen en ook zorgen voor het verzorgen daarvan. Een aantal buurtbewoners heeft al aangegeven hiervoor belangstelling te hebben.

Hoe het begon

De wijk Holland Park wordt een stedelijke, autoluwe woonwijk met circa 6000 woningen in de vorm van koop-en huurappartementen met verschillende groottes. In april 2021 is de eerste paal geslagen voor de woonbuurt Holland Park West, ook wel Park Valley genoemd. In deze nieuwe buurt worden gefaseerd 716 woningen, die variëren in (sociale en middeldure) huur en koop gerealiseerd. Bovendien wordt daar een brede school gerealiseerd, die ruimte biedt voor ongeveer 700 basisschoolleerlingen met een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal en komt hier een buurthuis. Dit deel wordt ontwikkeld door een samenwerking van BPD en Dura Vermeer. Holland Park Zuid vormt het laatste deel van de gebiedsontwikkeling Holland Park, dat in een later stadium wordt gerealiseerd. In totaal komen daar de komende jaren nog circa 1.500 woningen met voorzieningen.

Bron: DiemerNieuws

« Terug naar overzicht